Znak SBD Strakonice     Stavební bytové družstvo Strakonice

Úvodní stránka

Aktuální informace

Pojistky družstva

Stanovy družstva

vzory stanov SVJ

Směrnice družstva

Delegáti družstva

Orgány družstva

Havarijní čísla

Kontakty

Usnesení SD

Povinně zveřejňované
dokumenty

pracovní doba
 Pondělí  8 00 - 11 00
pro veřejnost 12 00 - 16 00
Úterý   8 00 - 11 00
12 00 - 14 00
 Středa   8 00 - 11 00
pro veřejnost 12 00 - 16 00
Čtvrtek   8 00 - 11 00
12 00 - 14 00
 Pátek   8 00 - 11 00
pro veřejnost -

pokladní hodiny
 Pondělí  8 00 - 11 00
12 00 - 16 00
 Středa   8 00 - 11 00
12 00 - 16 00
tisk


Sídlo firmy
SBD Strakonice
Heydukova 116
386 11 Strakonice
© RichVaSoft

Aktuální informace

Nová povinnost pro osoby zapsané ve veřejných rejstřících
zveřejněno dne 14.1.2019

Zákon č. 304/2013 Sb. ve znění od 1. 1. 2018. Jde o povinnost zápisu skutečného majitele právnické osoby (také družstva a SVJ – společenství vlastníků jednotek) do informačního systému veřejné správy.

Od poplatku jsou však podle Zákona č. 549/1991 Sb. osvobozeny právnické osoby, které se nezapisují do obchodního rejstříku, tj. například SVJ, neboť se zapisuje do rejstříku společenství, nikoliv do obchodního rejstříku. Společenství vlastníků jednotek tak může se zápisem „počkat“ až do 1. 1. 2021.

Vzhledem k tomu, že tento zákon může být ještě upraven, není nutné se zápisem spěchat. Stavební bytové družstvo Strakonice bude případné změny sledovat a včas uveřejní podrobnější informace.

Uveřejnění vzoru stanov SVJ dle NOZ
zveřejněno dne 10.8.2017

Vzor stanov pro společenství vlastníků dle nového občanského zákoníku spolu s pokyny k jejich úpravě a způsobu odeslání jsou volně ke stažení pod následujícími odkazy:
     Vzor stanov pro společenství vlastníků dle nového občanského zákoníku
     Pokyny k jejich úpravě a způsobu odeslání

Sběr nepotřebných telefonů
zveřejněno dne 5.6.2017

Ve spolupráci s firmou Remobil je možno od 1.6. 2017 do 31.12.2017 v hlavní budově Stavebního bytového družstva Strakonice, Heydukova 116, Strakonice I odevzdat nepotřebné vysloužilé mobilní telefony a podobnou malou spotřební elektroniku do sběrného boxu. Výtěžek z akce bude věnován Jedličkovu ústavu v Praze. Bližší informace v letáku zde.

Pozvánka na shromáždění delegátů 2017
zveřejněno dne 18.5.2017

Pozvánka na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice konané dne 8. 6. 2017 od 15:00 v zasedací místnosti družstva, Heydukova 116, Strakonice I. (administrativní budova) je zde.

Oznámení o zveřejnění zásad voleb delegátů
zveřejněno dne 13.11.2016

Byly zveřejněny podrobnosti k volbám delegátů na další pětileté funkční období.(zde)

Pozvánka na shromáždění delegátů 2016
zveřejněno dne 18.5.2016

Pozvánka na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice konané dne 2. 6. 2016 od 15:00 v restauraci Palermo, Strakonice je zde.

Stanovy dle NOZ
zveřejněno dne 30.3.2016

Stanovy dle NOZ jsou k dispozici u paní Kráslové, v případě zájmu jí kontaktujte na e-mail: kraslova(zavináč)sbd-st.cz

Prezentace ze semináře k měření a rozúčtování tepla a teplé vody a revitalizace otopných soustav
zveřejněno dne 27.10.2015

Stavební bytové družstvo Strakonice 0ve spolupráci s firmou TECHEM, spol. s.r.o. pořádalo dne 22.10.2015 seminář týkající se měření a rozúčtování tepla a teplé vody a revitalizace otopných soustav
Na základě požadavků účastníků zde zveřejňujeme prezentace popisující probíranou tématiku.
Aktuální rozúčtovací legislativa-SBD Strakonice 22.10.2015
Nadstavbové online služby-SBD Strakonice 22.10.2015
Optimalizace otopných soustav-SBD Strakonice 22.10.2015
Principy rozúčtování tepla a vody-SBD Strakonice 22.10.2015
Přístroje pro poměrové měření tepla a vody-SBD Strakonice 22.10.2015

Usnesení z jednání shromáždění delegátů
zveřejněno dne 3.6.2015

Usnesení ze shromáždění delegátů konaného dne 2. 6. 2015 od 15:00 v restauraci Palermo, Strakonice je k dispozici v sekci "Usnesení SD"

Pozvánka na shromáždění delegátů 2015
zveřejněno dne 18.5.2015

Pozvánka na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice konané dne 2. 6. 2015 od 15:00 v restauraci Palermo, Strakonice je zde.

Volby do představensrva a kontrolní komise 2015
zveřejněno dne 9.3.2015

0d 16. 3.2015 do 10. 4.2015 je možno podávat návrhny na nové členy představenstva a kontrolní komise Stavebního bytového družstva Strakonice. Bližší podmínky jsou uvedeny zde.

Nové ceny vodného a stočného
zveřejněno dne 2.7.2014

Technické služby Strakonice jako správce vodovodů a kanalizací na území města Strakonice od 1.7.2014 upravují cenu stočného.
Oznámení o této změně včetně aktuální výše cen je zde

Změna pokladních hodin SBD
zveřejněno dne 11.12.2012

Od 1. 1. 2013 budou pokladni hodiny pouze pondělí a středa.

Informace o poplatku za vyhotovení a zaslání složenek
zveřejněno dne 1.10.2012

Na základě rozhodnutí Shromáždění delegátů SBD Strakonice ze dne 24.4. 2012, bude od 1.1. 2013 zpoplatněno zasílání složenek a vkladových lístků. Za poskytnutí složenky nebo vkladového lístku na úhradu služeb spojených s užíváním bytu bude účtováno 18,-Kč za každou složenku či vkladový lístek. Vzhledem k tomu SBD Strakonice rozhodlo, že složenky a vkladové lístky budou od 1.1.2013 zasílány pouze na základě písemné žádosti, vždy na příslušné kalendářní pololetí (leden - červen, červenec- prosinec).
V případě, že máte zájem o vyhotovení složenek či vkladových lístků, je třeba SBD Strakonice požádat písemně dva měsíce předem, tj. do konce listopadu 2012. Do své žádosti uveďte prosím identifikaci bytu: variabilní symbol nebo jméno příjmení majitele bytu, číslo popisné a číslo bytu.
Částka 18,-Kč bude zahrnuta v předpisu zálohových plateb za plnění spojená s užíváním bytu.

Informace o novém bankovním účtu
zveřejněno dne 5.5.2012

Banka UniCredit Bank Czech Republic a.s. zřídila pro SBD Strakonice nový bankovní účet číslo 6161616161/2700 na který je možno bezplatně vkládat hotovost a hradit tak své poplatky za služby. Více v letáku. tisk tisk
IČ: 000 38 911; DIČ: CZ-00038911; Krajský soud České Budějovice, Dr. XXXXIII vložka 17, den zápisu 21.5.1981